Raport o stanie Gminy ożarów w 2022 roku

Burmistrz Ożarowa

DRODZY MIESZKAŃCY,

Projekt budżetu ustalony został na kwotę 59.227.796,79 zł. Analizując bieżące potrzeby gminy oraz możliwości uzyskania dodatkowych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określiliśmy nasze możliwości inwestycyjne na kwotę 72.840.110,43 zł. Przeznaczając na wydatki bieżące kwotę ok. 57 mln zł i na wydatki majątkowe ok. 16 mln zł. 

W obliczu wzrastających cen za energię przeznaczyliśmy znaczne środki na budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej podległych urzędowi gminy. Pierwsze dni roku 2022 wyraźnie zweryfikowały nasze plany. Awarii uległ piec CO węglowy w szkole w Lasocinie oraz uszkodzenie komina w Domu Ludowym i bibliotece w Lasocinie. Awarii uległa sieć elektryczna w Klubie Seniora w Glinianach. Powyżej niespodziewane inwestycje pochłonęły 200.000 zł. Projekt budżetu uległ więc niewielkiej korekcie. Drastycznie wzrastające ceny energii elektrycznej i ogólnopolska kampania ekologiczna zobowiązała nas do uznania za priorytetowe działania w rozbudowę sieci fotowoltaicznej. Umowa z firmą Multitronik na budowę ok. 500 KW instalacji fotowoltaicznej stała się priorytetem w inwestycjach gminnych. Zamontowano instalacje fotowoltaiczne w świetlicach w Maruszowie, Czachowie, Sobowie w budynku OPS Jakubowice, Klub Seniora Gliniany, stadion Ożarów, hydrofornia Ożarów, Szkoła Pisary, Szkoła Ożarów, biblioteka Lasocin, przedszkole Ożarów, Szkoła Janowice, Zakład Komunalny Ożarów, Kryta Pływalnia w Ożarowie, Szkoła w Lasocinie. 

Zainstalowano pompy ciepła w budynkach szkół w Pisarach, Lasocinie, biblioteki w Lasocinie, OSP Jakubowice, w Klubie Seniora Gliniany. Wsparciem dla instalacji fotowoltaicznej były środki uzyskane z Rządowego Programu Funduszy Lokalnych w kwocie 1 528 000 zł, które znacząco wsparły nasze nakłady inwestycyjne. Pomimo ogromnych nakładów przeznaczonych na powyższe przedsięwzięcia poddaliśmy realizacji modernizację parteru w ZSO im. E. Szylki kosztem 1.000.000 zł. 

Tradycyjnie już kolejny rok przeznaczyliśmy środki z funduszu sołeckiego na potrzeby lokalne mieszkańców. Zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich wykonaliśmy dokumentację na rozbudowę świetlic w Janowie, Julianowie, Tominach, Grochocicach i budowę nowych obiektów w Śródborzu, Zawadzie. Z Funduszu Dróg Lokalnych wybudowaliśmy odcinek drogi w Janowice Kolonii. Ponadto nawierzchnię asfaltową uzyskały drogi w Sobótce, Przybysławicach, Dębnie i Wyszmontowie.

Realizacji zostały poddane zadania oświatowe, przeprowadzono wiele bieżących remontów w placówkach a równocześnie zakupiliśmy 61 komputerów dla dzieci byłych pracowników PGR.

Aktywnie uczestniczyliśmy w pracach nad przebudową drogi wojewódzkiej Bałtówka – Zawichost. Obserwujemy rozwój działań dotyczących Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych oraz proponowanych rozwiązań dotyczących utworzenia Parku Kulturowego Kopalni Krzemienia Pasiastego.

Przeprowadziliśmy przetarg na budowę Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowego w Sobowie. Wspieramy aktywnie działalność Klubów Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich oraz jednostek OSP. Zarówno Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jak i dorosłych strażaków. Wiele miejsca poświęcamy wydarzeniom historycznym, tj. Marsze Legionowe, uroczystości okolicznościowe.

Kolejny rok z rzędu raport przedstawiam Państwu w formie strony internetowej. Zachowanie spójnej struktury i układu prezentowanych danych zapewni Państwu przejrzysty obraz zmian, jakie zaszły w naszej Gminie nie tylko na przestrzeni ostatniego roku, ale ostatnich kilku lat.

Marcin Majcher

Burmistrz Ożarowa 

CO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?

Jak wypadamy na tle innych gmin?

Ogólna ocena rozwoju - wykres.

Sytuację Gminy Ożarów należy ocenić jako dobrą, gdyż w żadnym z analizowanych obszarów sytuacja nie została oceniona jako niesprzyjająca.